Komunitní energetika - už je to konečně to dobro?

Musím se trochu usmívat, když vidím, jak všichni začínají propagovat komunitní energetiku.
Je to něco jako bojlerová fotovoltaika. Někomu to něco málo přinese a jinému to nepřinese nic.
Ale důležité je, že distributor má příjem zaručený.

Jak to tedy funguje?

Příklad : dům se dvěma vchody, v každém vchodě 10 bytů (A). Chtějí si pořídit fotovoltaiku 40kWp na střechu, protože se jim tam vejde.
Problém číslo 1, jestliže mají dvě přípojná místa, jako že nejspíš ano, musí elektrárnu rozpůlit. Vlastně udělat dvě 20kWp elektrárny. Zatím, od 1. června snad půjde sloučit to do jednoho místa. Ale pozor
problém číslo 2, jestliže budete přepravovat elektřinu mezi dvěma přípojnými body i v rámci jednoho společenství, musíte platit dopravu, respektive regulovanou část ceny.

Vraťme se k příkladu. Máme tedy na jednom přípojném místě 20kWp elektrárnu a 20kWp baterky. Vše je připojeno na 3f jistič společné spotřeby. Ve vchodě všichni chtějí něco mít z elektrárny – levnější elektriku.
Problém číslo 3, je třeba nastavit kvóty. 10% pro každý byt. Při 24 bytech na vchod (B) jsou to 4% na byt. Proč to uvádím, to poznáte dál. A tohle musíte ohlásit distributorovi. Proč kvóty? Aby věděl, jak elektriku rozpočítat.

A vyrábíme. Začínáme v 8 hodin. Pamatujte, že jakmile se objeví přetok z jističe společné spotřeby, musí tu elektřinu v domě někdo spotřebovat. My ale nemáme přetok, nám se nabíjí baterie. Zhruba v 11 hodin máme nabitou baterku. Vyrobená elektřina začne přetékat. Teprve teď ji musí někdo v domě spotřebovat. Nebo se omezí výroba, pokud nemáme přetoky povolené. Když přeteče, tak bez užitku do sítě distributora. Protože v domě není nikdo, kdo by ji odebíral. Snad jen pár pokrokářů, kteří využívají pračku nebo sušičku s odloženým startem. Použili jste to někdy někdo? Já ne. Ani moje žena.

Domů se vrací první zaměstnanci

Pak přijdou domů první aměstnanci, což je po druhé hodině odpoledne. Mezitím už tři hodiny vyrábíte zadarmo nebo nevyrábíte, pokud máte zakázané přetoky. První byt zapne televizi, ideálně začne vařit na elektrice a spustí pračku. Dohromady na jedné fázi třeba 2,5kW. Ok, jistě využívá svoji elektřinu. Omyl. Máte kvótu 10%, takže když elektrárna vyrábí v tu chvíli třeba 18kW, vy podle kvóty (A) dostanete 1,8kW a 0,7kW zaplatíte distributorovi. Podle kvóty (B) dostanete 750W a zbytek zaplatíte. O fous horší je to, když máte zakázané přetoky. Elektrárna pustí jen těch vašich 2,5kW, vy odečtete 250W/(B)100W a zbytek zaplatíte za plnou cenu.

Je odpoledne

Přijdou domů obyvatelé dalších bytů a všichni začnou spotřebovávat. Ne všichni 2,5kW, ale řekněme průměrně 1kW. Elektrárna už vyrábí jen 15kW, dům spotřebovává 10kW a 5kW odtéká do distribuce nebo ne, pokud máte zakázané přetoky. Jak je to s účtováním?
Řekněme, že všichni (A) spotřebovávají stejně a to 1kW. Výroba je 15kW, kvótu máte 10%, všichni mají elektriku zadarmo. A 0,5kW elektriky jednoho kakaždého z vás odtéká zbytečně do distribuce.
Nebo máte zakázané přetoky, elektrárna vyrábí 10kW a každý byt spotřebuje 1kW. Ideál, všichni jedou zadarmo. Ale když ne a spotřebujete jeden byt 2kW a druhý 0,5kW, tak ten první si 1kW zaplatí a ten druhý 0,5kW pošle zbytečně do distribuce. Bez přetoků je to ještě horší (pro jednoduchost nerozpočítávám, kdo chce vědět víc, udělejte si tabulku).

Je večer

Je 7 večer a všichni začínají vařit. Do domu jde elektřina z baterek. Baterky mají 20kWh, můžou se nabít na 95% a nesmí se vybít pod 20%. Máte tedy k dispozici 15kWh. Všichni vaří a spotřeba je 2kW na byt. Otázka : Jak dlouho vám vydrží baterka? Odpověď : Asi 45 minut.
Pokud všichni spotřebovávají stejně, neplatí nikdo nic. Pokud mají rozváženou spotřebu, jedni doplácejí a druzí nespotřebovávají vše, co mohou. Pokud totiž je potřeba domu jen 15kW a jsou byty (A) se spotřebou 2kW, podle kvóty 0,5kW zaplatí za plnou cenu.
A to se měřák na patě domu ani nehnul. Vše se odehrálo v rámci domu a jeho energetiky. Síla, co?

Tak co, pořád si ještě myslíte, že je to pro vás výhodné? Měření zátěže je po 15 minutách. Jak přetok ze společné spotřeby, tak odběr v jednotlivých bytech.

Určitým řešením je zrušit všechny elektroměry a nechat jen jeden společný na patě domu. Všichni jste se dohodli, že to tak chcete a tak jste to tak udělali. Do domu teče elektřina jedině když elektrárna nestačí. Ale pozor. Účtování elektřiny je na samosprávě. Každý měsíc musí odečíst měřáky (elektronicky) a vystavit faktury. Spotřebu z distribuce musí rozpočítat poměrem vlastní spotřeby jednotlivých bytů, i když to možná není spravedlivé, protože distributor jim data spotřeby jednotlivých bytů nedá. Nemá je. 

Jenže jeden nájemník přišel o práci a nezaplatí. Hm, tak to vezmete z účtu společenství a chodíte za ním tak dlouho, dokud vám peníze nedá. Pak jsou už dva, tři a samospráva nedělá nic jiného, než loudí peníze z neplatičů.
Odpojíme je! Ale jak, když většina členů samosprávy nemá elektrotechnickou kvalifikaci a zapnout jistič umí i dítě.

A pak někdo ze vchodu byt prodá, přijde nový majitel, který byt koupil jako investici a řekne, že vám na to společenství kašle a hodí vám do toho vidle. A musíte opět pořídit elektroměry do celého baráku a jste tam, kde před tím.

Dodávka energie mezi vchody

A jestli budete dodávat elektriku z jednoho vchodu do druhého? Pro distributora je to jako přetok na jedné straně a dodávka na straně druhé. Za přetok vám nic nedá a za dodávku normálně zaplatíte. V rámci společenství aspoň jen tu regulovanou cenu. A to ještě to, co přeteče, musíte hned spotřebovat.
Nerozumíte tomu? Nevadí. Náš matikář říkal, „naučte se to nazpaměť a časem to pochopíte“. Nejpozději až vám přijde první faktura.🤔 

Určitým řešením je Inteligentní fotovoltaika.

Zeptejte se mě na ceny a způsob, jak to efektivně vyřešit.

Pošlete mi kontakt a zdarma dostanete e-book

Získané kontakty chráníme dle zákona 101/2000Sb.