Nabídka pro firmy

Nabíječky pro elektroauta? Řízení čtvrthodinových maxim? Odstranění mikrovýpadků?
Zvýšení spolehlivosti citlivých provozů? Snížení nákladů na energie?
Co ještě v oblasti energetiky podniku potřebujete vyřešit?

Nabídka pro všechny firmy, které potřebují ke svému provozu elektřinu

Případová studie

Výchozí situace

Provozovatel areálu se zavedeným provozem si chce pořídit rychlonabíjecí stanici 150kW a umožnit tak veřejné nabíjení elektroaut. V areálu má nyní vlastní trafostanici s rezervovaným příkonem 120kW. Při souběhu všech spotřebičů dosahuje průměrně 80kW maximálně 100kW spotřeby. Budeme-li počítat náklad průměrně 180Kč/kWh, měsíc provozu vyjde na 120*180=21.600Kč

Může nastat tato situace

V areálu se zvýší odběr a maxima převýší 120kW (100+150=250kW)
Tato situace povede k pokutě od dodavatele elekřiny. Její výše závisí na míře překročení příkonu a době trvání zvýšeného odběru.

Řešení 1 : Navýšení rezervovaného příkonu o 130kW.
130kW x 180Kč/kW x 12 měsíců = 280.000Kč ročně (počítáme s neměnnými náklady na elektřinu a nepočítáme s výměnou trafa)

Řešení 2 : Využití DES, která dodá potřebnou energii nad 120kW rezervovaného přžíkonu
3.250.000Kč (za DES) / 23.400Kč = návratnost 11,5 roku. Ale :
dotace ve výši 45% sníží dobu návratnosti na 6,5 roku. S využitím fotovoltaiky nebo větrné energie se dostáváte pod 4 roky návratnosti.


Je to něco, co vás zajímá?

S čím vám mohou pomoci průmyslová bateriová úložiště SAS?

  • Snížení rezervovaného výkonu (rozložení spotřeby do 24 hodin)
  • Řízení 1/4hodinového maxima
  • Ochrana a energetická záloha proti výpadkům, které mohou způsobit významné škody ve výrobě. Účinná eliminace mikrovýpadků. Máme řešení i se dvěma měniči pro provozy nemocnic nebo zařízení, citlivých na výpadky.
  • Řízení a kompenzace kvality sítě
  • Maximalizace využití energie z fotovoltaiky
  • Možnost spotového obchodování s elektřinou

Pošlete mi kontakt a zdarma dostanete e-book

Získané kontakty chráníme dle zákona 101/2000Sb.